Voltar ao inicio

 


 

De acordo con a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999 de 13 de decembro, o usuario e titular dos datos queda informado e presta o seu consentimento inequívoco á incorporación dos seus datos aos seguintes ficheiros automatizados:

"Usuarios de Servizos Interactivos" e ao tratamento automatizado do mesmo, sendo responsable do ficheiro e do tratamento "Patricia A. Fernández García" (de agora en diante "A Empresa"). O uso e fin do tratamento é xestionar as demandas de información e servizos a través de Internet.

A política de privacidade da empresa asegura o pleno dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto aos mesmos, nos termos establecidos na lexislación vixente, podendo utilizar o noso enderezo de correo electrónico. Así mesmo a empresa dispón dun Servizo de Atención. Para iso pode dirixirse por escrtio ó seguinte enderezo: Rúa Ponte Marzán nº 60, Sar, 15702, Santiago de Compostela - A Coruña.

A empresa adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e instalou todos os medios e medidas técnicas e organizativas o seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos, garantindo o seu segredo e confidencialidade.

 

 

 

info@siselgalicia.com - 696162010

 

Voltar ao Inicio